Trang

9 tháng 10, 2013

ĐỘ HOA PHONG - HỒ XUÂN HƯƠNG
Vũng Hoa Phong: vịnh Hạ Long, lấy tên huyện xưa, năm 1847 đổi làm Nghiêu Phong vì kiêng tên mẹ vua Thiệu Trị. Huyện này gồm nhiều đảo.


Nguyên văn chữ Hán
渡華封
片帆無急渡華封,
峭壁丹崖出水中。
水勢每隨山面轉,
山形斜靠水門通。
魚龍雜處秋煙薄,
鷗鷺齊飛日照紅。
玉洞雲房三百六,
不知誰是水晶宮

Phiên âm Hán Việt – Hồ Xuân Hương
Phiến phàm vô cấp độ Hoa Phong,
Tiễu bích đan nhai xuất thủy trung.
Thủy thế mỗi tùy sơn diện chuyển,
Sơn hình tà kháo thủy môn thông.
Ngư long tạp xử thu yên bạc,
Âu lộ tề phi nhật chiếu hồng.
Ngọc động vân phòng tam bách lục
Bất tri thùy thị Thủy Tinh cung

Dịch nghĩa
Lá buồm không vội vượt qua vũng Hoa Phong,
Vách đá đứng, sườn núi đỏ, giữa nước chỏi dựng lên.
Thế nước tùy chỗ theo mặt núi mà biến chuyển.
Hình núi nghiêng mình, nép tựa cửa lạch để nước thông qua.
Cá rồng lẫn lộn, tăm khuất dưới từng hơi nước mỏng mùa thu.
Âu cò cùng bay trong ánh đỏ mặt trời chiều.
Cõi Tiên có ba trăm sáu động ngọc và phòng mây,
Đây không biết chốn nào là cung Thủy Tinh.

Dịch thơ:

QUA VŨNG HOA PHONG

Lá buồm thủng thỉnh vượt Hoa Phong.
Đá dựng bờ son mọc giữa dòng.
Dòng nước lần theo chân núi chuyển,
Mình lèn nghiêng để lối duyềnh thông.
Cá rồng lẩn nấp hơi thu nhạt,
Âu lộ cùng bay bóng xế hồng.
Băm sáu phòng mây cùng động ngọc,
Đâu nào là cái Thuỷ Tinh cung?

HOA PHONG (Phóng dệt: Bongtaduong)
Lơi buồm thong thả ngắm Hoa phong
Vách đứng sườn son trổ mấy vồng
Bóng nước dập dềnh theo núi lượn
Hình non uyển chuyển dựa bờ thông
Vờn nghênh ráng đỏ bao cò vạc
Lặn ngớp hơi lam lũ cá rồng
Tiên ở ba trăm mây động ngọc
Thủy tinh đâu dễ kiếm cung phòng

Không có nhận xét nào: