Trang

13 tháng 10, 2013

SÁCH CHÂM NGÔN - CHƯƠNG 15(Dệt thơ Bóng Tà Dương)

- Chương 15 – (Cn 15, 1-33)

Dịu dàng đáp trả giận tiêu tan
Khiêu khích càng thêm nộ khí tràn
Miệng lưỡi người khôn đầy tri thức
Cửa mồm đứa dại cứ huyên hoang

Con mắt Chúa Trời thấu mọi nơi
Hằng xem lành dữ sống trên đời
Lời xoa dịu ngọt vun cây sống
Tiếng hiểm gian tà chặt gốc thôi

Ngu đần khinh miệt giáo nghiêm cha
Trí thức tai nghe giữ đạo nhà
Nhà cửa người ngay dư của để
Nhược bằng thủ ác chỉ tiêu ma

Miệng lưỡi người khôn trí thức truyền 
Nhưng lòng đứa dại chỉ lăn nghiêng
Chúa Trời ghê tởm chê tà lễ
Lại thích lời xin kẻ chính hiền

Đức Chúa khinh thường lễ bất nhân
Yêu thương công chính đến trăm lần
Đường ngay chối bỏ nên nghiêm trị
Hậu quả khôn lường trả xứng cân

Địa phủ âm ty Chúa tỏ tường
Huống chi lòng dạ kẻ trần dương
Thói đời ngu độn hay chê báng
Cố chấp khư khư lẽ rất thường

Nét mặt mừng vui lộ hỷ hoan
Lòng sầu héo hắt cả dung nhan
Hồn người minh mẫn tìm tri thức
Bụng đứa ngu si chất chứa gàn

Cùng khốn ngày nào cũng thảm thê
Đời vui tựa tiệc thỏa đôi bề
Kính thờ Đức Chúa dù thanh đạm
Hơn cả kho tàng lại ủ ê

Thà ăn cháo hẩm biết thương nhau
Yến tiệc làm chi lại đối đầu
Nóng nảy là mầm gây cãi vã
Khoan hòa chính gốc vững bền lâu

Chắn lối gai rào kẻ biếng thây
Huy hoàng ngõ rộng đón lòng ngay
Con khôn đắc ý người cha trọng
Dại chỉ buồn thiu mẹ héo gầy

Ngu đần việc dại lấy làm vui
Hiểu biết đường đi chẳng ngại lùi
Trao đổi luận bàn thêm sáng tỏ
Suy nhiều ý tưởng ắt thông xuôi

Đối đáp chân tình cởi mở nhau
Nói ngay làm thật quý nhường bao
Khôn ngoan thẳng hướng là vui sống
Lối rẽ đường ngang bị vấp nhào

Nhà kẻ kiêu căng Chúa phá banh
Đất người góa bụa rõ đường ranh
Mưu đồ ác hiểm ngài ghê tởm
Ý lẽ từ nhân được chúc lành

Hám lợi có lần bị trắng tay
Đừng mê hối lộ sống lâu dài
Nghĩ tường suy tỏ khoan lời tiếng
Hấp tấp vội vàng chuyện hỏng ngay

Chúa chẳng liền kề đứa ác gian
Mà hằng thân thiết kẻ từ nhân
Tai nghe sửa dậy hồn bền vững
Trú ngụ an toàn chốn chính tâm

Bỏ lời giáo huấn tự chê mình
Chăm chỉ nghe lời trí não minh
Tôn kính Chúa Trời  ân thánh sủng
Khiêm nhường là gốc trổ trường sinh

Không có nhận xét nào: