Trang

21 tháng 10, 2013

AN BANG PHONG THỔ - LÊ THÁNH TÔNG

安邦灃土
海上萬峰宭玉立,
星羅奇布翠崢嶸。
魚鹽如土民趍便,
鏵稻無田賦薄征。
波向山坪低處踊,
舟穿石壁隙中行。
邊氓久樂承平化,
四十余年不識兵。

AN BANG PHONG THỔ (*)
Hải thượng vạn phong quần ngọc lập,
Tinh la kỳ bố thuý tranh vanh.
Ngư diêm như thổ dân xu tiện,
Hoa đạo vô điền phú bạc chinh.
Ba hướng sơn bình đê xứ dũng,
Chu xuyên thạch bích khích trung hành.
Biên manh cửu lạc thừa bình hoá,
Tứ thập dư niên bất thức binh.
Dịch nghĩa
Muôn ngọn núi nổi trên mặt biển trông như những viên ngọc đẹp
La liệt như những vì sao, những quân cờ, chênh vênh một màu xanh biếc
Cá muối nhiều như đất, nhân dân đua theo nghề đó rất tiện lợi
Ruộng không cấy lúa cho nên thuế má nhẹ
Sóng dồn về phía thấp của vách núi mà nhảy vọt lên
Thuyền luồn trong rạch dài giữa hai vách đá mà đi
Nhân dân ở biên giới, từ lâu vui huởng thái bình
Hơn bốn mươi năm không hề biết sự binh đao

(*)An Bang là tên lộ thời Hồng Đức, nay là vùng Quảng Ninh.

 MIỀN ĐẤT AN BANG (Phóng dệt Bongtaduong)


Chuỗi ngọc bồng bềnh giữa biển Đông
Tựa như sao biếc xếp ngay chồng
Biền đầy muối – cá, sưu nào có
Đất vắng cày- bừa, thuế cũng không
Sóng vỗ ghềnh non tung ngược bọt
Thuyền băng khe lạch lướt xuôi dòng
Biên thùy phẳng lặng dân sung túc
Bốn chục năm rồi hưởng thái phong

Không có nhận xét nào: