Trang

5 tháng 10, 2013

Vọng Phu thạch - Nguyễn Du
望夫石
石耶人耶彼何人?
獨立山頭千百春。
萬劫杳無雲雨夢,
一貞留得古今身。
淚痕不絕三秋雨,
苔篆長銘一段文。
四望連山渺無際,
獨教兒女擅彝倫。


Thạch da? Nhân da? Bỉ hà nhân?
Độc lập sơn đầu thiên bách xuân
Vạn kiếp diểu vô vân vũ mộng,
Nhất trinh lưu đắc cổ kim thân.
Lệ ngân bất tuyệt tam thu vũ,
Đài triện trường minh nhất đoạn văn.
Tứ vọng liên sơn diểu vô tế,
Độc giao nhi nữ thiện di luân.
Nguyễn Du 


Dịch nghĩa
Đá chăng? Người chăng? Là ai đấy nhỉ ?
Đứng một mình trên ngọn núi hàng ngàn năm nay.
Muôn kiếp không bao giờ có mộng mây mưa,
Tấm thân giữ được trinh tiết mãi mãi.
Mưa thu như dòng lệ chảy không ngớt,
Lớp rêu như ghi lại một bài văn ca tụng nàng.
Nhìn bốn phía núi non từng từng lớp lớp,
Luân thường chỉ dành riêng cho bạn gái chăng ?
Tham khảo: Thơ chữ Hán Nguyễn Du, Trần Văn Nhĩ, NXB Văn Nghệ, 2007

Đá Vọng Phu (Người dịch: Nguyễn Thạch Giang)
Là người? Là đá? Hỏi là ai?
Đầu núi bao năm đứng giữa trời.
Bặt mộng mây mưa trong một kiếp,
Giữ lòng trinh bạch trọn muôn đời.
Lớp rêu đoạn sách còn ghi mãi,
Dòng lệ mưa thu cứ chảy hoài.
Bốn phía mênh mông nhìn dãy núi,
Luân thường riêng để má hồng soi!

ĐÁ VỌNG PHU (Phóng dệt: Bongtaduong)
Là đá hay người hỏi khách đây?
Cao sơn đứng đợi vạn năm nay
Đời đời vẩn đục đâu khuynh đảo
Kiếp kiếp trong ngần đố chuyển lay
Lệ ứa mưa dầm hoen má thắm
Rêu phong khắc nét tạc dung hài
Phủ bọc tư bề bao dẫy núi
Nhân luân để lại nữ nhi này

Không có nhận xét nào: