Trang

19 tháng 10, 2013

U CƯ kỳ II - NGUYỄN DU


幽居其二
十載風塵去國賒,
蕭蕭白髮寄人家。
長途日暮新遊少,
一室春寒舊病多。
壞壁月明蟠蜥蜴,
荒池水涸出蝦蟆。
行人莫誦登樓賦,
強半春光在海涯。
阮攸

Phiên âm Hán Việt
Thập tải phong trần khứ quốc xa,
Tiêu tiêu bạch phát ký nhân gia.
Trường đồ nhật mộ tân du thiểu,
Nhất thất xuân hàn cựu bệnh đa.
Hoại bích nguyệt minh bàn tích dịch,
Hoang trì thủy hạc xuất hà ma.
Hành nhân mạc tụng Đăng lâu phú,
Cưỡng bán xuân quang tại hải nha (nhai).

Dịch nghĩa
Bỏ quê hương đi suốt mười năm trong gió bụi,
Đầu bạc lốm đốm, còn phải ăn nhờ ở đậu,
Cảnh hiện nay của ta là cảnh đường đi còn dài mà trời đã về chiều, lại không tìm ra bạn mới!
Giữa mùa xuân, nhà lạnh ngắt, bệnh cũ tái phát.
Dưới ánh trăng, thạch sùng leo trên vách nát.
Chiếc ao hoang, nước cạn khô, chỉ còn thấy ếch nhái.
Ai xa quê hương chớ đọc bài phú Đăng lâu.
Quá nửa đời người, ta còn ở nơi chân trời góc biển.

Ở nơi u tịch kỳ 2 (Người dịch: Nguyễn Thạch Giang)
Gió bụi mười năm biệt cố hương
Bơ phờ đầu bạc, đất người nương
Bệnh nhiều, xuân lạnh, nhà đơn chiếc
Bạn ít, chiều sang, bước dặm trường.
Trăng sáng, thạch sùng leo vách nát,
Nước khô, ếch nhái nhảy đầm hoang.
Khách đường chớ đọc Đăng lâu phú
Quá nửa đời người giạt một phương.

CĂN NHÀ U TỊCH 2 (Phóng dệt: Bongtaduong)

Tha hương viễn xứ thoắt mười năm
Ở đậu ăn nhờ tóc đã râm
Chiều hạ đường đơn bằng hữu thiếu
Đêm xuân nhà vắng bệnh tình tăng
Thạch sùng vách bám trăng soi rọi
Ếch nhái ao trườn nước sủi tăm
Bài phú Đăng lâu đừng xướng nữa
Nửa đời góc bể vẫn xa xăm

Không có nhận xét nào: