Trang

5 tháng 10, 2013

Vọng Phu thạch - Cao Bá Quát

望夫石
獨立山頭第一峰,
朱凋粉謝為誰容。
音書久斷人何處,
天海無涯路幾重。
血淚煙和明月濕,
香鬟雲跡綠苔封。
天荒地老情猶昨,
夜夜敲殘壁古鐘。

Phiên âm:
 Độc lập sơn đầu đệ nhất phong,
Chu điêu phấn tạ vị thuỳ dung ?
Âm thư cửu đoạn nhân hà xứ ?
Thiên hải vô nhai lộ kỷ trùng ?
Huyết lệ yên hoà, minh nguyệt thấp,
Hương hoàn vân tích lục đài phong.
Thiên hoang địa lão tình do tạc,
Dạ dạ xao tàn bích cổ chung.
Cao Bá Quát

Hòn Vọng Phu (Người dịch: Hoàng Tạo)

Đứng sững đầu non đỉnh tuyệt vời,
Son phai phấn lạt biết vì ai ?
Người nơi nao vắng không tin tức ?
Đường mấy trùng xa cách biển trời ?
Mây phủ rêu xanh, làn tóc rủ,
Khói dầm trăng bạc, giọt chân rơi,
Trời già đất cỗi tình khôn chuyển,
Động biếc chuông đêm vẫn đổ hồi!

ĐÁ VỌNG PHU (Phóng dệt: Bongtaduong)

Một mình đứng sững chốn đầu non
Tiều tụy dung hài chẳng phấn son
Góc bể nghìn trùng xa cố lý
Chân trời vạn dặm cách quan sơn
Khói nhòa lệ ướt trăng vàng võ
Mây phủ rêu phong tóc biếc hờn
Trời đất qua đi tình tạc mãi
Tàn đêm chuông đổ vọng u hồn

Không có nhận xét nào: