Trang

20 tháng 10, 2012

BA NĂM NGÀY ẤY !(NGÀY GIỖ MÃN TANG CỐ KP VĂN BÌNH)

Người đã ra đi buổi chớm thu,
Mãn phần dương thế đủ ba mùa.
Lá rơi về cội nghìn đêm ngủ,
Hương khói còn đây ngợp án thư.

Người đã đi về theo gió thu,
Vội vàng chi lắm cánh hư vô.
Vợ con Ngày ấy xiêm y trắng,
Và đám kim bằng tiễn nhấp nhô.

Đã trải ba năm chốn thế phù,
Mãn tang cho đủ lễ dương cơ.
Rượu không đủ ấm, lòng se lạnh,
Thiếu một tình thân chợt thẫn thờ.

Tôi đến thăm người nghĩa địa xưa,
Trao chùm  hoa tím rất đơn sơ.
hắt hiu theo gió nhang vờn mỏng,
Lặng lẽ ca thầm khúc ảo mơ !...
 Bùi Nghiệp
                                                              (12-06-2005)

Không có nhận xét nào: