Trang

5 tháng 10, 2012

CỤ THƯỢNG XA GIÁ HỒI LOAN.
          Xưa Từ Thức nhập thiên thai, bỗng nhớ quê nhà tìm về chốn cũ, cảnh vật đổi thay thương hải tang điền, mà lòng buồn rầu nhớ về tiên quốc. Nay Cụ Thượng sau Mỹ du nhập cảnh về quê, đất Thoại thấm nhuần ơn mưa móc, lòng cụ vui như mở hội, thế mới biết đồng mộng mà lại dị sàng....
          Ngày cụ đi bồn chồn lo lắng, ngoảnh nhìn một dẫy sơn hà, tàn cây trên núi khô cằn héo uá khát khao, những chồng đá hoa cương nằm phơi sương đợi nước cam lồ, và dòng sông vẩn đục pha bùn đang cơn cạn kiệt, các con chiên cụ nhóc nheo...
          Ngày cụ về, cất cao thánh vịnh 125, tay ôm bó mỹ kim, ngân lương đầy trong túi xách... Mưa thuận gió hòa, cánh đồng lúa mênh mông trải vàng đúng độ hè thu, tàn cây xanh mướt no nê và dòng sông triều cường ánh đầy chất phù sa...
          Núi Sập! Núi Sập ơi! Ta sẽ xây xứ đạo ta trên đá này, các con chiên ta sản sinh "không cần kế hoạch", Cha ta sẽ tái sinh chúng trong giếng rửa tội nhiệm màu.Và người ngưòi từ các Kênh phèn đến tận Vọng Thê, sẽ ngày ngày kéo về đây như trẩy hội. Ta sẽ mở toang tám cửa ô, đón tiếp chư đồng đạo Khoa Thuốc Lào, Thiêm Cò, Trung Bờ Bao,  Hòa Cao, Hưng út , Chiến Chỉnh vào dây thết tiệc...
          Thoại Giang ! Thoại Giang ơi!  Ngươi sẽ không còn nhỏ bé, ngày mai sẽ lớp lớp trên bến dưới thuyền, ta sẽ ra khơi buông nhiều chài lưới, mơi chư dân sẽ biết tên ngươi, từ Ba Bần, Phú Hữu cho chí đến Rạch sỏi, Miệt Thứ, Tịnh Biên.  Danh  Cha ta sẽ cả sáng, còn ta uy nghi ngự giữa xà lan, mắt ngước trời xanh gẩy khúc huyền cầm...
          Ôi hoan lạc biết bao, Cụ Thượng hân hoan trở về Núi Sập, bái bai Saigon phù hoa có mươi anh Khai phá tàng tàng, đủ rồi những ngày  ăn nhậu bù khú. Về thôi, các con ta đang đợi!!!

   Bùi  Nghiệp

Không có nhận xét nào: