Trang

18 tháng 10, 2012

THƠ ĐƯỜNG CÓC


Xướng (song điệp)
Thơ thơ thẩn thẩn lỡ hoài thai,
Lóc cóc leng keng cố liếc mài.
Phất phất phơ phơ vần đúng lối.
Trau trau chuốt chuốt đối nghiêm ngay.
Lững tha lững thững khi chiều tối,
Cà rịch cà tàng lúc sớm mai.
Hậm hà hậm hực vo trán bí,
Hí ha hí hởn: dạ đây ngài!
Bùi Nghiệp

 Họa (song điệp)
Phú phú ,thi thi cố thoát thai
Văn văn vẻ vẻ gắng công mài
Tuân tuân thủ thủ niêm  nêmchắc
Chấp chấp hành hành luật giữ ngay
Bí rị bí rì đừng bỏ sớm
Thông tường thông tỏ phải chờ mai
Cáu ca cáu kỉnh càng thêm tắc
Lạng quạng lăng xăng hỏng đấy ngài             
        THINH KHÔNG
 

Không có nhận xét nào: