Trang

16 tháng 10, 2012

Tiên Sa thánh nữ            Thể hát nói (ca trù)
Đời con nguyện hóa thành hoa,
Từng bông hồng thắm sắc pha mượt mà.
Trải trên lối Chúa đi qua,
Con đường khổ giá Gô Tha gập ghềnh…
Chẳng mong ước hoa khôi kiều diễm!
Đâu mơ màng trang điểm kiêu sa.    
Chỉ ước ao nơi trần thế xa hoa,
Vượt cám dỗ phong ba hằng vây bủa.

Nhật nhật khẩn cầu tam vị Chủ!(1)
Niên niên ngưỡng vọng cửu trùng thiên.

Tuổi xuân xanh đóng cổng cài then,
Nơi dòng kín đêm ngày chăm khấn nguyện.
Ôm thập giá đặt nơi tim suy niệm,
Giọt máu hồng tươm ứa vết thương yêu.
Hồn  bay lên thượng giới rất cao siêu,
Và cháy bỏng tin yêu lời sốt mến.
Hai mươi bốn xuân trần gian hiện diện,
Hiến thân mình tròn của lễ hy sinh.
Mưa hoa hồng đồ ân tình!
Bùi Nghiệp
(1) Ngày ngày khấn cầu Chúa Ba Ngôi, Năm năm ngước trông lên chín tầng trời.

Không có nhận xét nào: