Trang

19 tháng 10, 2012

BỢM RƯỢU PHÚ.
Tửu bất khả vô;
Cổ chi sở hữu!
Ẩm bất qúa bôi;
Thị vi đại bửu!!

Một ly mở mang trí hóa, dân chơi gõ chén hát mồm oang;
Hai xị đả phá thành sầu, bợm nhậu chao đầu ca lưỡi líu.
Ly bạn ly bè vài đám ma men;
Chén chú chén anh một đàn chiến hữu.

Giết thì giờ tụ tập càm ràm;
Quên ngày tháng rủ nhau xự xạo.
Loàng xoàng thì  muối ớt me chua;
Xôm tụ có ếch um lươn xáo.

Làm chểnh mảng tựa đỉa phải vôi;
Nhậu tưng bừng như lân gặp pháo.
Miệng phét tựa rồng;
Môi trơn như khướu.

Nhập băng rượu, ta trịnh trọng trên dưới đệ huynh;
Tàn cuộc chơi, nó cóc thèm trước sau khách chủ.
Huyên hoang một tấc đến sân rồng;
Khoác lác hai phân vào cửa phủ.

Xoa tay thông thái, câu hiền triết thả xuống mâm mồi;
Vỗ ngực thị hùng, chữ tướng quân bưng lên chiếu rượu;
Gõ đầu lắp bắp, luận tồn vong binh pháp Tôn Ngô;
Vo trán lèm bèm, bàn sinh tử quân cơ Hưng Đạo.
Gật gù nhổ vặt như tơ;
Lảm nhảm nói dai tựa chão.

Gẫm người xưa:
Đầu chân tình cúi thấp, thỉnh mời tri kỷ dưới trên;
Chén giao hữu nâng cao, cung kính tri âm tiền hậu.
Miệng chào chân đón, mượn ly bàn luận phân minh;
Tay bắt mặt mừng, lấy rượu giãi bày suốt thấu.
Lúc đi xa ba chung tiễn biệt, mong phút quy hồi;
Khi hạnh ngộ bảy chén đoàn viên, thỏa ngày mã đáo.

Mà nay:
Chó ăn chè mồm ói ào ào;
Ô kê chậu miệng nôn thốc tháo.
Đánh con chửi vợ, xăn tay gia trưởng ngông nghênh;
Chê xóm khinh làng, vỗ ngực nam nhi vênh váo.

Miệng hò ập ọe , ói lung tung cổ họng thều thào;
Chân đảo liêu xiêu, nôn ồng ộc dạ dầy nhộn nhạo.
Tay khua phành phạch, dẫu  đất chẳng sóng thần;
Chân đạp thình thình, dù trời đâu giông bão.

Ôi thôi:
Chục nỗi bởi men;
Trăm điều do rượu.
Nghiên nọ đã vơi;
Bút này đâu ráo….
BongtaduongKhông có nhận xét nào: