Trang

16 tháng 10, 2012

THEO NGƯỜI BỎ CHÚA.


Mười tám năm
Người dung dăng,
Ta dung dẻ.
Trên đường trăng.

Mơ trăm năm,
Quên nghìn năm.
Ôi! Trái táo,
Vết dao găm.

Ngừời gần quá,
Chúa xa xăm.
Nơi chăn ấm,
Chốn lạnh băng.

Nẻo phù trần,
Chết trầm ngâm.
Ăn qủa cấm,
Xa địa đàng.

Lòng mênh mang,
Dạ bâng khuâng.
Nhìn tượng Chúa
Có ăn năn?

Cũng tri ân!
Ta dung dăng,
Người dung dẻ,
Một hồng trần!...

Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: