Trang

16 tháng 10, 2012

GIỌT SẦU BI.
Không đến được La Vang,
Trà Kiệu, Tà Pao… hay đâu đâu nữa!
Tôi cũng biết Đức Bà của tôi lệ ứa.
Hai mươi thế kỷ sóng sánh giọt sầu.
Khi con người một lũ cứng đầu:
Kiêu căng - ngạo mạn – tham tàn - bạc ác.
Lòng dạ hổ mang – tự tung tự tác.
Địa ngục cận kề - Thiên quốc vợi xa.
Quả đất này tăng vọt… vạn Sô-đô-ma!

Chúng ta đòi ư! Một phép lạ?
Đã có rồi, sao lòng chai hơn đá?
Từ Lộ Đức đến Pha-ti-ma,
Lượng bao dung đổ xuống như mưa sa,
Sao không chịu ăn năn thống hối?
Sao không chịu quay về nguồn cội?
Sao không chịu thức tỉnh mê lầm?
Đòi chi nữa? Loài giả điếc giả câm!!!

Chúng ta đòi ư! Một phép lạ?
Loài vong ân thách thức chi tạo hóa!
Đừng hoài mơ, đừng huyễn tưởng cạn nông!
Đã có lời hằng sống từ thuở hồng mông,
Đã có thánh nhân từ hai mươi thế kỷ.
Đã có máu đào bao chứng nhân chung thủy,
Đã có Hội Thánh bền bỉ trường tồn.
Đòi chi nữa loài chồn cáo ranh khôn?

Tôi biết  lắm,
Đức Bà của tôi luôn khóc!
Hạt tinh tuyền rơi rơi thánh thót,
Cho chút lương tri sót lại trong tôi.
Bởi a dua theo bè lũ rất tồi,
Tôi đánh mất cả thiện căn thiên phú.
Tôi đã hóa thân tôi thành qủy dữ,
Thờ lạy gian trần - Tiền bạc hôi tanh.
Đạp đổ hoà bình - Gầy cuộc chiến tranh.
Ngồi chỗm chuệ trên ngai vàng bằng cát.
Ôi hỡi tôi ơi, loài đốn mạt!

Lạy Đức Bà!
Là chúa bầu tôi!
Giọt sầu bi thổn thức bồi hồi.
Là ngọc điện lâu đài cho tôi nương náu,
Là châu sa cực trọng vô cùng châu báu.
Hãy vớt tôi lên tôi sặc sụa linh hồn,
Hãy vớt tôi lên tôi chết đuối trầm luân.

Đừng khóc nữa Bà ơi! Tôi biết tội!
Dòng ngọc tuyền ơi! Chờ tôi về nguồn cội!

                                                   Bùi Nghiệp.

Không có nhận xét nào: