Trang

28 tháng 8, 2013

GÁNH PHÂN
Nghề tôi lếch thếch có ra gì
Lủng lẳng thùng phân mỗi sáng đi
Năng đảm thế gian tam xích kiếm
Tận thu thiên hạ nhất nhung y (*)
Che mồm dưới xóm chê đàm tiếu
Bịt mũi trên làng bĩu thị phi
Mua chữ cho con đành hổ phận
Tương lai hạnh phúc chẳng ai bì
Bongtaduong
 (*)Nguyên chữ:  Ý nhất nhung y, năng đảm thế gian nan sự. Đề tam xích kiếm, tận thu thiên hạ nhân tâm. (Khoác một áo bào, đảm đang khó khăn trong thiên hạ, Cầm ba thước kiếm, tận thu lòng dạ thế gian). Câu đối vua Lê Thánh Tông tặng người gánh phân.

Không có nhận xét nào: