Trang

24 tháng 8, 2013

SÁCH CHÂM NGÔN - CHƯƠNG 9(Dệt thơ Bóng Tà Dương)


- Chương 9 -
Ðức Khôn Ngoan mở tiệc đãi khách
(Cn9, 1-6)
Khôn ngoan xây cất lấy nhà mình
Dựng cột tra kèo lại rất xinh
Chưng đọn bàn ăn đầy mỹ vị
Còn sai đệ tử triệu hiền minh

Khôn ngoan đi khắp chốn kinh thành
Mời gọi con người mở trí nhanh
Ăn uống thỏa thuê lời chính đáng
Đừng khở khạo nữa các em anh!

Chống hạng người ngoan cố
(Cn9, 7-12)

Ngoan cố thôi đừng sửa dạy thêm
Đã không kết quả lại gây hiềm
Thôi đành giáo huấn người nghiêm túc
Để họ càng khôn hiểu cứng mềm

Kính tôn Đức Chúa bước đi đầu
Chí thánh tràn đầy hiểu biết sâu
Nhờ đó làm tăng thêm tuổi thọ
Trần đời viên mãn hưởng dài lâu

Nếu được khôn ngoan hưởng phúc phần
Cầm bằng ngoan cố gánh sai lầm
Tự cao tự đại không học hỏi
Chỉ là một chỗ đứng chôn chân

Mụ khờ dại cũng lên tiếng mời mọc
(Cn9, 13-18)

Kìa mụ Dại Khờ đến hỏi thăm
Ồn ào vô trí lại ngu đần
Ngồi trên ngai rỗng môi mời mọc
Chỉ kẻ ngây thơ mới đến gần

Với kẻ ngu đần mụ rỉ tai
Thực đơn ăn vụng mới ngon hoài
Chớ có nghe theo lời mật rót
Âm ty thăm thẳm đợi con này

(Hết phần I)

Không có nhận xét nào: