Trang

8 tháng 8, 2013

TÂY SƠN NGŨ PHỤNG THƯ
1- ĐÔ ĐỐC: BÙI THỊ XUÂN
Anh hùng đệ nhất trướng Tây Sơn
Thư kiệt tung hoành trổi vượt hơn
Song kiếm xông pha quân Mãn hoảng
Độc cung xạ tiễn giặc Thanh sờn
Bành voi bệ vệ lưu danh quý
Cật ngựa uy quyền để tiếng thơm
Tiết tháo can trường khi thất thế
Hương đời rạng rỡ gái Quy Nhơn
Bongtaduong


2- NỮ TƯỚNG: BÙI THỊ NHẠN
Thiên hạ mẫu nghi tộc họ Bùi
Vang lừng nữ kiệt xứng hoa khôi
Chánh cung nhị phẩm điều chu tất
Nữ tướng ba quân khiển tuyệt vời
Đại đế băng hà an điện bậc
Giang hà suy kiệt ổn triều ngôi
Tây Sơn hết vận dời xa giá
Tự sát liều thân tránh nhục đời
Bongtaduong


3- NỮ TƯỚNG: NGUYỄN THỊ DUNG
Tây sơn Ngũ Phụng quả anh hùng
Đất Quảng sinh thành đóa mỹ dung
Huấn luyện nữ nhân tinh võ nghệ
Trau dồi binh sĩ thuật đao cung
Trung thành hộ giá an tiên quyết
Anh dũng điều quân đánh đến cùng
Thất thế sa cơ nguyền tự sát
Giữ tròn tiết tháo nghĩa đài trung
Bongtaduong


4- NỮ TƯỚNG: HUỲNH THỊ CÚC
Đất Quảng sinh ra đóa cúc thần
Anh thư võ nghệ vượt hồng quần
Đoàn binh mến mộ thề chung sức
Đô đốc yêu kiều cảm kết thân
Chiến địa Đầu Mâu nguyền hộ giá
Sa trường trận Trấn cản đường quân
Đem mình hứng chịu đầy thương tích
Gương liệt oai hùng rọi thế nhân
Bongtaduong


 5- NỮ TƯỚNG: TRẦN THỊ LAN
Dạn dầy sương gió đóa phong lan
Võ nghệ cao siêu bậc nữ toàn
Chia sẻ quân cơ dù khổ cực
Vỗ về binh sĩ dẫu gian nan
Phu quân sát cánh chung điều động
Đô đốc kề vai khéo luận bàn
Bảo vệ Tây sơn đường hộ giá
Rừng gươm tự sát báo hoàng ân
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: