Trang

12 tháng 8, 2013

SÁCH CHÂM NGÔN - CHƯƠNG 2(Dệt thơ Bóng Tà Dương}


- Chương 02 -
 Những phúc lành do khôn ngoan ban tặng
(Cn2, 1-22)

Nếu lời nhủ dạy mãi tâm ghi
Huấn lệnh nơi thầy hãy thực thi
Tai lắng nghe sâu lời ấp ủ
Khôn ngoan hiểu biết phải kiên trì

Con hằng mong mỏi ước sáng thông
Như kiếm kho tàng giữa đáy sông
Sẽ hiểu thế nào lời Đức Chúa
Cùng là khám phá mọi điều khôn

Đức Chúa trợ phù kẻ chính nhân
Ngài nên khiên thuẫn trợ thanh nhàn
Giữ gìn chu đáo đường công trực
Bảo vệ an toàn mỗi bước chân

Lúc nay con hiểu lẽ công bình
Thấu đáo ngần nào lối chính minh
Hạnh phúc vun đầy bao tri thức
Niềm vui tràn ngập cả tâm linh

Thận trọng giữ gìn bảo vệ con
Xấu xa thoát khỏi lối mê mòn
Cứu con xa lánh điều xằng bậy
Đứa bỏ đường lành nhận tối om

Kẻ ác vui mừng tạo xấu xa
Đi đường uẩn khúc thoát không ra
Quanh co chằng chịt đầy gai rậm
Luẩn quẩn ngày đêm lạc lối tà

Thoát ngay phụ nữ tính lăng loàn
Thơn thớt môi mềm tiếng ngọt ngon
Ả đã bỏ rơi người bạn trước
Cố tình quên lãng ước giao hôn

Nhà ả nghiêng về hướng cõi âm
Đường thông ngõ tắt sát ngay gần
Ai theo lối đó không hề lại
Cõi sống từ nay đoạn dứt tăm

Vậy cứ đi theo lối chính đường
Người ngay ắt được sống yêu đương
Ác nhân vất vưởng không nơi trú
Trục xuất ra ngoài chết thảm thương

Không có nhận xét nào: