Trang

17 tháng 8, 2013

SÁCH CHÂM NGÔN - CHƯƠNG 5(Dệt thơ Bóng Tà Dương)


- Chương 05 -

Xa lánh người đàn bà trắc nết - Sống chung thuỷ
(Cn5, 3-23)

Miệng mụ đàn bà dượm phấn thơm
Môi người trắc nết nhẫy dầu trơn
Thanh gươm hai lưỡi vô cùng bén
Ruột lại đầy vun đắng chất chồng

Chân nó đi vào chốn tử vong
Âm ty dành sẵn một cung phòng
Con đường sự sống không còn đó
Lạc lối nào ngờ bước bỗng không

Lối nó đang đi chẳng đến gần
Ngõ vào nhà ả chớ quan tâm
Bao nhiêu danh dự tan tành hết
Nhục nhã vào tay đứa bạo tàn

Tài sản nơi con chắp cánh bay
Kẻ ngoài hưởng thụ lại chê bai
Mồ hôi nước mắt thành công cốc
Ma dại thân tàn mất trắng tay

Muộn màng trách phận lại than thân
Nghiêm huấn coi thường họa phải mang
Tai điếc mồm câm đần độn quá
Cộng đoàn hội nghị chúng chê thầm

Giếng nước nơi con mạch mát lành
Uống đi chớ để chảy vòng quanh
Của riêng giữ lấy đừng phung phí
Kẻ khác chung dùng tất sự sanh

Hiền thê son sắt thuở hôm nào
Kiều diễm nai vàng quý biết bao
Vui sướng thỏa thuê càng gắn bó
Say sưa ngây ngất hợp tâm đầu

Thuốc lú bùa mê uống phải chăng?
Ngoại tình phụ nữ đứa lăng nhăng
Trời cao có mắt hằng xem thấu
Che đậy làm sao việc lố xằng

Ác nhân tự vướng bẫy giăng ra
Tội lỗi vương vào đố thoát qua
Quá đỗi ngu si nên bước lạc
Thiếu lời nghiêm huấn chết tiêu ma

Không có nhận xét nào: