Trang

3 tháng 8, 2013

THƠ ĐƯỜNG... DŨNG

BỐ CÁI ĐẠI VƯƠNG
Vật trâu đả hổ đại uy hào
Sức địch muôn người dũng ngất cao
Quy tụ anh hùng gây khí thế
Kết thân nghĩa sĩ tạo phong trào
Chính Bình hoảng hốt quy cuồng cuống
Đường quốc phiền lo rút nháo nhào
Bố cái Đại vương dân tưởng nhớ
Phùng Hưng tên tuổi sáng trời sao
Bongtaduong


TRẠCH VƯƠNG: TRIỆU QUANG PHỤC
Dạ Trạch đầm lầy Triệu Việt Vương
Hành binh du kích diệu khôn lường
Sông hồ hiểm trở oanh lôi kiệt
Bãi rạch quanh co kích dũng cường
Thần Chử độ trì trao vuốt móng (*)
Quân Sàn khiếp vía rã thây xương (**)
Tự Nhiên bãi sậy còn lưu dấu
Chiến tích vang lừng đuổi giặc Lương.
Bongtaduong

(*) Tương truyền chính vị thần Chử Đổng Tử ban cho Triệu Quang Phục chiếc móng rồng, cài lên mũ đầu mâu, thế nên ngoài chiến trường Triệu luôn bất bại.
(**) Dương Sàn tướng chỉ huy nhà Lương xâm chiếm Đại Việt, lo sợ ốm mà chết.


CHÚA ĐỘNG: ĐINH BỘ LĨNH
Chúa động Hoa Lư thuở ấu thời
Cờ lau phất trận  mục đồng chơi
Mười hai Chúa sứ quy vào mối
Duy nhất Tiên Hoàng thượng chính ngôi
Chiến tích  hậu Ngô hằng khiếp vía
Hòa minh triều Tống để an đời
Nhà Đinh cơ nghiệp mười năm lẻ
Quốc thái dân bình vận nước xuôi.
Bongtaduong


THẬP ĐẠO TƯỚNG: LÊ HOÀN
Tướng quân thập đạo chính Lê Hoàn
Bắc Tống reo hò vượt ải quan
Tiến chiếm ào ào tăng bạo ngược
Xâm lăng dồn dập rất hung tàn
Điều binh cản phá xông càn quét
Khiển tướng truy lùng đập vỡ tan
Nhân Bảo phơi thây vùng chiến địa
Thanh bình phất phới bóng cờ Nam
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: