Trang

4 tháng 8, 2013

THƠ ĐƯỜNG... THẦN

TRẠNG TRÌNH: NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Độc nhất tiên tri chính Trạng Trình
Vị lai thấu đáo quỷ thần kinh
Vân am bấm độn rành sau trước
Thái ất gieo nhâm rõ sự tình
Vận nước tồn vong thông thịnh kiệt
Cơ đồ bĩ thái thấu u minh
Quân sư vạn đại lưu kim cổ
Ngưỡng mộ trăm đời sấm ứng linh
Bongtaduong


THẦN Y: HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Ngao ngán công hầu tự Lãn Ông
Thần y đệ nhất bậc tiềm long
Hoa Đà tái thế hoang mang dạ
Biển Thước hồi sinh bỡ ngỡ lòng
Nghiên cứu cỏ cây đường huyết thoáng
Truy tầm hoa lá mạch môn thông
“Thượng Kinh- Tâm Lĩnh” lưu thiên hạ (*)
Y đức gương soi giống Lạc Hồng
Bongtaduong

Lê Hữu Trác là đại danh y có đóng góp lớn cho nền y học dân tộc Việt Nam, trong đó có thuốc Nam, kế thừa xuất sắc sự nghiệp "Nam dược trị Nam nhân" của Tuệ Tĩnh thiền sư. Ông để lại nhiều tác phẩm lớn như Hải Thượng y tông tâm lĩnh gồm 28 tập, 66 quyển chắt lọc tinh hoa của y học cổ truyền, được đánh là công trình y học xuất sắc nhất trong thời trung đại Việt Nam và các cuốn Lĩnh Nam bản thảo, Thượng kinh ký sự không chỉ có giá trị về y học mà còn có giá trị văn học, lịch sử, triết học.


TỔ THI: HÀN THUYÊN
Thượng thư tiến sĩ tự Hàn Thuyên
Chữ nghĩa nhà Nam quả hữu truyền
Đọc phú thuồng luồng lo lắng gấp
Nghe văn cá sấu hoảng kinh liền
Tiền phong Nôm ngữ từ Nho học
Khai sáng Đường thi đến sĩ hiền
Văn hóa nhà Nam buồm gặp gió
Muôn đời hậu thế rõ căn nguyên
Bongtaduong

Hàn Thuyên, tên thật là Nguyễn Thuyên, làm tới chức Thượng Thư Bộ Hình dưới thời Trần Nhân Tông. Ông đỗ Tiến Sĩ năm 1247. Tháng 8 năm 1282 ông được vua Trần chuẩn y cho đổi họ thành Hàn Thuyên vì ông có Công viết bài Văn tế đuổi cá sấu đem lại cuộc sống đem lại cuộc sống bình yên cho dân làng chài ven sông Nhị (chữ "Hàn" giống họ Hàn Dũ - Một văn hào nổi tiếng đời Đường, từng có bài văn tế đuổi cá sấu đi nơi khác).
Ông được xem như là người đầu tiên đã truyền bá chữ Nôm và đem thề thơ đường luật vào thi ca (nên gọi thể thơ này là Hàn luật)
Những đổi mới của Hàn Thuyên đã mở ra một phương hướng tìm tòi và sáng tạo tích cực trong quá trình phát triển nền văn học viết bằng chữ Nôm. Hàn Thuyên được xem là nhà văn hóa đáng ghi nhớ.


ĐẠI HÀO: NGUYỄN DU
Thơ phú thiên tài tự Nguyễn Du
Văn chương đệ nhất đại kỳ thư
Kim Vân Kiều tập trao phù thế
Văn tế chiêu hồn gởi vĩnh thu
Thi sĩ nước nhà tên bất tử
Danh nhân thế giới tiếng vô hư(*)
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?(**)
Bongtaduong

(*)Năm 1965, Nguyễn Du được Hội đồng hòa bình thế giới công nhận là danh nhân văn hóa thế giới và ra quyết định kỷ niệm trọng thể nhân dịp 200 năm năm sinh của ông
(**) Thơ Nguyễn Du: Không biết quá ba trăm năm sau, thiên hạ là ai khóc Tố Như?

Không có nhận xét nào: