Trang

2 tháng 8, 2013

THƠ ĐƯỜNG ... TRỌNG

THIÊN VƯƠNG: PHÙ ĐỔNG
Đời Hùng thứ sáu xuất cao nhân
Ba tuổi lên đường cứu vạn dân
Ngựa sắt oai phong hô lẫm liệt
Roi đồng vun vút thét uy gầm
Sấm ran dậy đất thiêu quân Bắc
Sét giật tung trời đốt giặc Ân
Thắng trận ung dung bay núi Sóc
Thiên vương Phù đổng hóa linh thần
Bongtaduong


          NỮ VƯƠNG: NHỊ TRƯNG
Anh hùng đâu chỉ có nam nhi
Nữ kiệt song song có kém gì
Nợ nước liều vong mài kiếm báu
Thù nhà quyết tử cỡi voi uy
Quân binh Nam Hán thua ngơ ngác
Tướng sĩ Mê Linh thắng diệu kỳ
Vận nước đến hồi chưa cứu vãn
Hát Giang muôn thuở khóc sầu bi
Bongtaduong

 
DŨNG TƯỚNG: LÝTHƯỜNG KIỆT
Triều ca nhà Lý vững như đồng
Thường kiệt anh hùng đại tướng công
Hoảng sợ Tống triều tan mộng rắn
Kinh hoàng Chiêm đế sập ngai rồng
Nội cung  ổn định an hoàng tộc
Quan ải yên bình vững núi sông
“Nam quốc sơn hà” lưu hậu thế
Biên cương xâm lấn liệu vong hồn
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: