Trang

6 tháng 8, 2013

THƠ ĐƯỜNG… TRẠNG
TRẠNG THẦN: MẠC ĐĨNH CHI
Ngoại giao khéo léo bậc nhân hiền
Uốn lưỡi hùng hồn trí tuệ uyên
Sứ giả nhà Nam dương khí phách
Triều quan đất Bắc nhụt uy quyền
Thư hùng thi phú vinh danh Việt
Ứng đối văn bài khuất phục Nguyên
Ngưỡng mộ vua Tàu phong tước vị (*)
Vang danh lưỡng quốc bất hư truyền
Bongtaduong
(*) Mạc Đĩnh Chi được vua nhà Nguyên phong tặng là Lưỡng quốc Trạng nguyên.


TRẠNG LƯỜNG: LƯƠNG THẾ VINH
Đệ nhất thiên tài toán pháp thông
Chu Hy ngưỡng mộ bái thần đồng
Cân voi thách đố ôi xoàng xĩnh
Vớt bưởi tầm phào ấydễ không
Bát bộ phường chèo ca thoải mái
Thập phân bàn tính gảy yên lòng
Văn chương , Phật pháp cùng thi phú
Tuyệt đỉnh nhà Nam rạng giống dòng
Bongtaduong


TRẠNG NHI: NGUYỄN HIỀN
Đầu còn để chòm tuổi mười hai
Đệ nhất bia vàng tạc hậu lai
Thử trí sứ Tàu tâm phục mãi
Yên tâm vua Việt xuýt xoa hoài
Cầm quân bờ cõi ngăn xâm lấn
Xây dựng đường đê chống lũ mài
“Thập nhị tuế khôi khai lưỡng quốc,
 Vạn niên thiên sử lập tam tài” (*)
Bongtaduong

(*) Ngày 14 tháng 8 năm Bính Tý, trạng nguyên Nguyễn Hiền lâm bệnh nặng và qua đời, hưởng thế 21 tuổi. Nhà vua thương tiếc truy phong ông là “Đại vương thành hoàng” và tôn làm thần ở 32 nơi, trong đó có đình Lại Đà ở xã Đông Hội - huyện Đông Anh, Hà Nội.
Hiện nay, tại đền thờ trạng nguyên Nguyễn Hiền ở quê hương ông, thôn Dương A (Nam Thắng, Nam Trực, Nam Định) còn giữ được nhiều bài vị, sắc phong, câu đối, đại tự, đặc biệt bảo tồn được cuốn Ngọc phả nói về sự nghiệp của ông, trong đó có câu ca ngợi tài năng của Nguyễn Hiền như sau:
“Thập nhị tuế khôi khai lưỡng quốc, Vạn niên thiên tuế lập tam tài”
Tạm dịch là: “Mười hai tuổi khai khoa hai nước Nghìn năm ghi mãi chữ tam tài”.


TRẠNG TẾU: CỐNG QUỲNH
Chẳng đỗ trạng gì chỉ giải nguyên
Mà danh tiếu ngạo bất hư truyền
Chổng mông nín ị đùa Lê độn
Vạch khố văng tè bỡn Bắc xuyên
Quan hoạn vò đầu long óc hận
Dân gian toét miệng rỉ tai chuyền
Bao nhiêu giai thoại còn lưu ký
Cắc cớ thông minh nổi khắp miền
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: