Trang

31 tháng 8, 2013

THƠ ĐƯỜNG... SỬ 2  
THƯỢNG TƯỚNG: TRẦN QUANG KHẢI
Đại thần trụ cột chốn triều ca
Tể tướng ra công việc nước nhà
Dẹp mặt bất bình chung sướng khổ
Bắt tay giao hữu hợp an hòa (*)
Chương Dương Bắc lộ thành tro cốt
Hàm Tử Mông đoàn hóa bóng ma
Đệ nhất anh hùng tài trí tuyệt
Ngàn năm đuốc sáng rọi đâu nhòa
Bongtaduong

(*)Trần Quốc Tuấn là con Trần Liễu, Trần Quang Khải là con Trần Cảnh. Hai người đều là anh em nửa dòng máu. Ngoài mâu thuẫn giữa dòng chính và dòng thứ, giữa hai ông còn có cả mối bất hòa cá nhân.


CHIÊU VĂN: TRẦN NHẬT DUẬT
Chiêu Văn Đồng Tử khắc từ thai (*)
Thông thạo bao nhiêu tiếng nước ngoài
Hữu hảo khiêm nhường nhưng dũng mãnh
Ôn hòa nhu thuận lại cường oai
Ngoại giao phương Bắc rành ngôn ngữ
Chiến sự quân Mông vỡ khí tài
Hàm Tử thư hùng vang trận địa
Lừng danh Đại Việt mực nào phai
Bongtaduong

(*)Theo sử sách, từ nhỏ ông đã nổi tiếng là hiếu học và "sớm lộ thiên tri, ham thích hiểu biết về các tiếng nói và các giống người". Truyền rằng khi mới sinh, trên tay Trần Nhật Duật có bốn chữ "Chiêu Văn đồng tử". Sau vua Trần lấy đó mà đặt vương hiệu cho ông là Chiêu văn (có nghĩa là đón, gọi cái đẹp).

NHÂN HUỆ: TRẦN KHÁNH DƯ
Lắm tật đa tài giỏi pháp binh
Điều quân phó tướng việc thường tình
Quân lương đánh đắm thù điên đảo
Vũ khí dìm sông giặc thất kinh
Trương Hổ tái chàm run vỡ mật
Chế Chi xanh xám sợ khom mình
Đồng hoang khai khẩn vùng Nam Định
Tưởng nhớ công xưa lập miếu đình
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: