Trang

23 tháng 8, 2013

SÁCH CHÂM NGÔN - CHƯƠNG 8(Dệt thơ Bóng Tà Dương)


- Chương 08 -

Ðức Khôn Ngoan tiếp tục kêu gọi

(Cn8, 1-11)
Chẳng phải khôn ngoan gọi đó nào?
Cùng là hiểu biết mở lời sao?
Khắp nơi đứng đó luôn tâm sự
Kêu gọi con người mở trí cao

Hỡi kẻ ngây khờ phải biết khôn
Này hàng xuẩn ngốc nhập tâm hồn
Mở tai cho rộng mà nghe ngóng
Công bố lời sâu tận đáy lòng

Miệng lưỡi tôi hằng nói thẳng ngay
Quanh co – sai lạc chẳng vương này
Ai khôn đón nhận lời châu ngọc
Quý vượt kim ngân lại chắc đầy

Đức khôn ngoan tự ca ngợi
(Cn8, 12-21)

Mưu trí khôn ngoan bạn hữu bằng
Đắn đo suy tính lối ngay đàng
Kiêu căng ngạo mạn ta luôn ghét
Tráo trở gian hùng thật đáng căm

Nơi ta mưu lược dẫn thành công
Vua chúa cầm quyền rất ước mong
Thủ lãnh nhờ đây ra phán quyết
Anh tài điều khiển khắp ngoài trong

Khi yêu sẽ được đón tình yêu
Trông đợi bao lâu gặp gỡ nhiều
Đáp ứng thỏa thuê nhiều ý nguyện
Vinh quang thịnh vượng đến trăm điều

Ta đi trên lối thảm công bình
Giữa nẻo ngay lành hướng chính minh
Hoa lợi trao ban hơn báu ngọc
Kho lưu phong phú đến bên mình

Đức khôn ngoan trong công trình sáng tạo
(Cn8, 22-31)

Tác phẩm đầu tay Chúa tạo thành
Khôn ngoan đi trước mọi công trình
Đời đời nguyên thủy hằng phong tặng
Tiếp đến muôn loài mới khởi sinh

Kìa nhìn trái đất chuyển ngày đêm
Núi thẳm sông dài rất hiển nhiên
Rừng sâu biển rộng vời xa đó
Đã có khôn ngoan trải khắp miền

Tinh tú ngân hà ngự khoảng không
Vận hành trật tự lệnh vô song
Hằng hà sa số trong trời đất
Đức Chúa trong ta tạo bất cùng…

Lời kêu gọi khẩn thiết
(Cn8, 32-36)

Hạnh phúc cho người biết lắng nghe
Làm theo nghiêm huấn cách say mê
Ngày ngày cảnh thức không sao nhãng
Tuyệt đối ghi lòng chẳng bỏ bê

Vì gặp khôn ngoan được sống còn
Hưởng nhiều ân lộc suốt đời con
Nghiêm truyền vấp phạm tai bay đến
Cái chết rình lâu đến mỏi mòn

Không có nhận xét nào: