Trang

11 tháng 8, 2013

SÁCH CHÂM NGÔN - CHƯƠNG 1
(Dệt thơ Bóng Tà Dương}
- Chương 01 -

ÐỀ TỰA TỔNG QUÁT

Ðây là những châm ngôn của Sa-lô-môn, ông là con vua Ða-vít và là vua Ít-ra-en:
(Cn 1, 2-7)
Châm ngôn thiết thực giúp con người
Hiểu lẽ khôn ngoan tất cả lời
Cao quý thâm sâu và chính trực
Công bình nhân ái khắp muôn nơi

Giúp kẻ ngây thơ sáng suốt nhiều
Đắn đo thận trọng biết bao điều
Châm ngôn ý tứ luôn bày tỏ
Tư tưởng tiền nhân đọng sớm chiều

Tăng nhiều kiến thức trí khôn ngoan
Thấu hiểu tường suy mọi lối đàng
Mở sách lời đầu tôn kính Chúa
Kẻ ngu khinh nhẹ chẳng vương màng

I. PHẦN MỞ ÐẦU
NHỮNG LỜI HUẤN DỤ CỦA KHÔN NGOAN
Người khôn tránh bạn xấu
(Cn1, 8-33)
Này con! Giáo huấn dạy từ nhân
 Tiếng mẹ lời cha phải khắc tâm
Ngôn ngữ vòng hoa xinh kết đội
Là ngàn báu ngọc vượt kim ngân

Bọn người tội lỗi rủ rê chi
Hãy lắc đầu ngay chớ mảng gì
Bọn chúng rình mò giăng rập bẫy
Trói cổ còng đầu thậm chí nguy

Đừng nghe đường mật rót vào tai
Lấy bả vinh hoa dụ dỗ hoài
Đồng hội đồng thuyền thề thốt lắm
Ăn đều chia đủ chớ tin ai!

Ngậm máu phun người  đứa đảo điên
Làm điều bạo ngược thốt quàng xiên
Kìa chim nhìn lưới đang giăng mắc
Lại cứ sa vào bẫy ngả nghiêng

Khôn ngoan cảnh báo mọi con đường
Chợ búa lầu cao với phố phường
Từ chốn cổng thành đầy náo nhiệt
Đến nơi thị tứ lắm người vương

Hỡi kẻ ngu si quá khạo khờ
Đeo mang dốt nát đến bao giờ?
Khi nào báng bổ còn cao ngạo
Và đứa ngây đần mãi vẩn vơ

Quay lại đi nào để hối tâm
Hầu mong đón nhận những ơn thần
Để người mở trí lòng thông sáng
Từ mạch linh thiêng xuống chảy tràn

Nghe gọi các ngươi cứ lắc đầu
Bàn tay vươn tới lại hồi thâu
Coi thường khuyên nhủ luôn hờ hững
Lảng tránh buông tuồng rớt hố sâu

Gieo gì gặt nấy lẽ đương nhiên
Tai họa nguy nan sẽ đến liền
Lúc ấy đừng hòng ai cứu vớt
Kêu gào khản cổ chẳng đâu lên

Đã biết cố tình lảng tránh xa
Đắp tai gài trống chạy đường tà
Khinh nhờn sửa dạy trơ như đá
Hậu quả mai này chớ khóc la

Ngây thơ bướng bỉnh thiệt vào thân
Hờ hững ngu si tất lỗi lầm
Bừng mắt mở to nhìn lối sáng
Cuộc đời thanh thỏa tất cư an

Không có nhận xét nào: