Trang

11 tháng 9, 2012

ĐÁO THỌ

(Thân quý tặng Thongvivu)

Sáu mươi đếm đủ đấy ngài ơi!
Đã với nhân sinh tiếng khóc cười.
Mãi mãi là men tăng vị thắm,
Luôn luôn như muối đượm hương tươi.
Nông phu gieo hạt xanh đồng rộng,
Ngư phủ quăng chài biếc biển khơi.
Nguyện chúc cho người đường huấn giáo,
Nghĩa an chính kỷ suốt đời vui.
Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: