Trang

28 tháng 9, 2012

VIỆC CHÚA LÀM!(Tặng giáo sĩ Anh Giáo Jos Mai Biên)

Từ quê nhà , ta theo dấu San thành,
Nơi ấy có anh : cùng tông cùng tổ.
Việc Chúa làm, nào ai biết rõ ?
Như mây nước tương phùng,
Vần xoay vận chuyển khôn cùng!...
Dấu chỉ nơi anh: con người khai phá!
Từ trẻ thơ long đong vật vã...
Bởi Chúa mài – giũa - gọt nơi anh,
Chúa xới – vun - trồng  từ thuở đầu xanh,
Vì Ngài muốn biến anh thành khí cụ!
Ôi việc Chúa! Nào ai biết tỏ?

Như người thợ:
Tiện – phay – bào cho phẳng cho tròn,
Hàn – vá - nối cho liền cho kín.
Người đóng tàu mong đất liền với biển,
Cho đôi bờ nối nhịp cầu vui,
Cho hàng hàng lớp lớp ngược xuôi,
Chúa sắm sửa để anh nên phường nên thợ.
Ôi việc Chúa! Xin đừng bỡ ngỡ!

Như cuộc đời thường:
Như đũa có đôi,
Như giầy như dép chẳng chịu đơn côi.
Bởi anh con cháu A Dong tổ phụ,
Bởi Chúa muốn anh nên chồng nên vợ.
Để hiểu, thực hành ân nghĩa phu thê,
Để  sản sinh con cháu đề huề,
Để anh gương mẫu dậy răn nhân thế.
Ôi việc Chúa! Nghĩ suy chẳng thể!

Anh với ta, cùng tiên tổ một nhà,
Chung sách bài hôm sớm ê a,
Cùng thuở hàn vi cơm cà mắm mặn,
Cũng hai buổi sớm hôm lận đận.
Có khi khốn cùng phẫn hận nguồn cơn:
“ Hỡi Chúa ơi, sao Người nỡ bỏ con!”
Con rời rã đứt hơi rồi Lạy Chúa!
Cổ chát đắng, họng khô đau tận cúa,
Lưng cong oằn, hằn bỏng rộp bong da.
Nhưng! Không thể mất niền tin yêu trông cậy,
Bàn tay nào ân cần nâng con dậy?

Ta với anh: Hưởng lộc ân nơi đấng tạo thành,
Thần linh Chúa như bạn đồng hành,
Hằng soi sáng, đốt hun ta bằng lửa...
Lửa dẫn ta thoát vòng vây buả,
Lửa dẫn đường đi về nhà Chúa.
Hãy mến yêu phó thác nơi người,
Hãy bình tâm, trông cậy an bài,
Chúa chẳng làm thất vọng một ai!

Có phải chăng? Đây là dấu chỉ!
Cho dân Ngài đầu thiên niên kỷ.
Việc Chúa làm,
Có thủy ắt phải có chung.
Ngày cánh chung, sẽ hoan lạc vô cùng.
Quy về một mối!
Việc Chúa làm! Nào ai biết nổi!...

                                            KP Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: