Trang

11 tháng 9, 2012

XƯỚNG HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC (1)


MẾN CẢNH XUÂN
Xướng: Hàn Mạc Tử
Thuận: 
Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời,
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi,
Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc,
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi.
Qua lại khách chờ sông lặng sóng,
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người.
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng,
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.

 Nghịch:            
Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha,
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa.
Người đông bến đợi, thuyền xuôi ngược,
Sóng lặng sông chờ khách lại qua.
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá,
Biếc xanh cành trúc dậu cài hoa.
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú,
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.


NHỚ HẠ
Họa: Bùi Nghiệp
Thuận: 
Ta với hạ xưa ánh rạng ngời,
Đó đây vờn lộng gió nào vơi.
Hoa trăm đẹp sắc chen tô thắm,
Bướm chục xinh màu điểm nét tươi.
Qua đó ngựa mừng vui đón khách, 
Lại đây đò sảng khoái đưa người.
Xa vang tiếng vượn nghe say đắm,
Tha thiết gợi lên giọng rộn cười.

Nghịch:              
Cười rộn giọng lên gợi thiết tha,
Đắm say nghe vượn tiếng vang xa.
Người đưa khoái sảng đò đây lại,
Khách đón vui mừng ngựa đó qua.
Tươi nét điểm màu xinh chục bướm,
Thắm tô chen sắc đẹp trăm hoa.
Vơi nào gió lộng vờn đây đó,
Ngời rạng ánh xưa hạ với ta.


ĐÔNG HÀN
Họa: Bùi Nghiệp
Thuận: 
Ta giống cảnh đông tuyết trắng ngời,
Giá băng run lạnh chén sầu vơi.
Hoa tàn nhụy úa cành thêm héo,
Lá rụng đài rơi cuống bớt tươi.
Qua vắng mặt chờ thơ với rượu,
Lại quên tay đợi bạn bên người.
Xa xa đứng đó ai đơn bóng,
Tha thiết gượng môi hé khẽ cười.

Nghịch:            
Cười khẽ hé môi gượng thiết tha,
Bóng đơn ai đó đứng xa xa.
Người bên bạn đợi tay quên lại,
Rượu với thơ chờ mặt vắng qua.
Tươi bớt cuống rơi đài lá rụng,
Héo thêm cành úa nhụy tàn hoa.
Vơi sầu chén lạnh run băng giá,
Ngời trắng tuyết đông cảnh giống ta?

Không có nhận xét nào: