Trang

28 tháng 9, 2012

Khóc con trai.
(Viết thay Đào Tiến)

Vội bỏ đi rồi hỡi con trai,
Ta buồn quạnh quẻ hắt hiu gầy.
Tre già còn vững trong giông bão,
Măng sữa lại tàn bởi gió lay.
Cõi ấy con về sao vội vã?
Trần gian bố ở chốn lưu đày.
Thơ sầu bút viết lời đau đớn,
Tan nát lòng cha suốt tháng ngày...

Tháng ngày lòng mẹ luống sầu tây,
Thương nhớ con trai suốt dặm dài.
Dìu dắt mỗi đường khi lối bĩ,
Nâng niu từng bước lúc đời khai.
Cạn nguồn sữa ngọt còn âu yếm!
Khô mạch máu đào cứ quắt quay.
Muốn níu cao xanh đòi đoản mệnh,
Trả tôi máu thịt đoạn đành đây...
Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: