Trang

10 tháng 9, 2012

LẠC THIÊN TRI MỆNH


(Mến chúc ngày đáo thọ, 60 tuổi nhạc sĩ Thongvivu.)

Rì rào dòng suối;
Réo rắt rặng thông.
Đầy vơi tâm sự;
To nhỏ nỗi lòng.

Chốn thanh thiên, thông vi vu hòa với trời cao lồng lộng;
Nơi bạch nhật, suối róc rách quyện cùng đất rộng mênh mông.
Vật hữu ảnh thanh thanh sắc sắc!
Đời tồn vong có có không không!

Có người:
Chẳng phải lưỡng tinh Văn Xương - Văn Khúc;
Đâu là song đẩu Thiên Phú – Thiên Đồng [1].
Bởi Thiên ý triệu vời hằng thúc bách!
Nên nhân tâm thuận mệnh mãi tuân tòng.

Thề lưỡi dính hàm, nếu chẳng khong khen Đức Chúa;
Nguyện môi khâu miệng, khi quên hát khúc Si On.
Kìa Đa Vít ca mừng, khúc xang xế rước hòm thập giới;
Nọ Lão Lai nhảy múa, cung tình tang vang mái hiền tông.

Đẹp bấy đất trời nhật nguyệt!
Vui sao xuân hạ thu đông!
Kính Chúa tạc sâu trong dạ;
Yêu người ghi khắc tận lòng.

Hạt nắng chiếu vô tư [2], muốn soi rọi khe hoa kẽ lá;
Chứng nhân không nhân chứng[2],  mong thấm nhuần cuối bãi đầu sông.
Nhận duy ngã dư phần toan khổ;
Cho bách gia cả nỗi ấm nồng.

Xưa niên tráng lúc tam tuần, mới khởi tấu cung đàn vời vợi;
Nay lão niên vào lục thập, còn ngâm nga ngôn khúc thong dong. 
Mặc ngày tháng thoi đưa, chữ kiến thiện tô trang giấy trắng;
Cho niên cùng nguyệt tận, câu nghĩa an đậm tấc lòng son.

Chữ ghi:
Hung bạo giả vong nhân từ giả thọ;
Kiến thiện như khát văn ác như lung [3].
Tọa thượng khách thường mãn;
Tôn trung tửu bất không [4]
Dậy thiên hạ làm lành tránh dữ;
Răn chúng nhân gạn đục khơi trong.
Lối chính đạo chân đi đừng xiêu vẹo;
Nẻo tà tâm trí hướng chớ nghiêng cong.

Cho tình vị tha bất diệt;
Để đức bác ái trường tồn.
Mong thần khí chiếu sâu nơi cùng cốc;
Ước chính ngôn vang vọng tận thâm sơn.

Chúc rằng:
Gánh mục tử nhọc nhằn vơi chồn gối;
Vai chủ chăn trách nhiệm bớt oằn lưng.
Róc rách rì rào dòng suối!
Vi vu réo rắt rặng thông !.

Bùi Nghiệp


[1] Văn Xương - Văn Khúc : hai ngôi sao chỉ tài thi văn và khẩu khí.
Thiên Phú – Thiên Đồng : Hai ngôi sao chỉ tướng mạo cốt cách.
[2] Hạt nắng vô tư và Chứng nhân không nhân chứng : Hai tác phẩm của ĐC G. Vũ Duy Thống.
[3] Hung bạo giả vong nhân từ giả thọ : tàn ác mất sớm nhân từ sống lâu (sách Thái Công).
 Kiến thiện như khát văn ác như lung : Thấy điều thiện thì khao khát, nghe điều ác thì làm như điếc.(sách Thái Công).
[4] Chỗ ngồi thường đầy khách, trong chén rượu không vơi. Thơ Khổng Dung (đời Hán trong Bắc Hải tập.

Không có nhận xét nào: