Trang

9 tháng 9, 2012

LỜI CUỐI

(Viết thay bạn Quang Tốt)

Trên cầu ai thả nhành hoa?
Sóng xô vờn đẩy gần xa đóa hồng.
Xưa, anh nhào xuống theo dòng,
Một dòng sông, giữa dòng sông hụp trồi…

Nhớ thời quá khứ!
Mấy mươi năm ta ứ hự tình tang?
Sánh vai nhau duyên son sắt đá vàng,
Tình chăn gối ngọt nồng - che màn rủ trướng.

Giai nhân tự cổ thùy danh tướng,
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu.

Ngỡ đường trần dù núi hiểm với sông sâu,
Song hành nhé dãi dầu đâu ngại bước.
Ôi một sớm sụp chân cầu Ô Thước!
Gẫy tay chèo mái đẩy bỗng nghiêng xoay,
Em ra đi về góc bể chân mây,
Nhập vô định hư không miền ngưỡng vọng.
Muốn: đập cổ kính ra tìm lấy bóng!
Mong: xếp tàn y lại để dành hơi.
Để ấp ôm chút nữa một lần thôi.
Cho nhân ảnh nhập hòa đừng tan biến...
Giờ tử biệt, còi từ ly đã điểm!
Sân ga chiều vàng võ nét ai bi...

Thôi chào - vĩnh biệt người đi!!!...

Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: