Trang

14 tháng 9, 2012

CHÙM THƠ HÁT NÓI.

 HÀNH THIỆN

Cuộc nhân thế bể dâu dâu bể,
Lẽ tuần hòan tan hợp hợp tan.
Xác thân như nguyệt khuyết hoa tàn,
Linh tâm hãy tích y tích cốc.
 Bình sinh hành thiện Thiên gia phúc!
Nhược thị ngu ngoan họa thọ ương.
 Lấy trí nhân dìu đỡ bốn phương,
Đem tài lộc phát ban tám hương.
Trời chúc phúc trào tuôn ơn thánh,
Đất chia phần nảy lộc đơm hoa.
Hai năm mươi an hưởng tuổi già,
Một bách tuế vui vầy Thiên quốc.
Con thuyền đạo chất đầy công đức,
Mái chèo vui khuấy nước về quê.
Mạn thuyền sóng vỗ xàng xê!...
 Bùi Nghiệp.

THUẬN MỆNH.

Then tạo hóa đóng cài thiên định,
Máy huyền cơ luân chuyển diệu kỳ.
Cuộc nhân sinh trăm tuổi là chi?
Vòng sanh tử đúng kỳ thiên định.
 Niên nguyệt nhật thì giai tải định,
Tóan lai do mệnh bất do nhân.
 Nghịch nhân thường mê mải ám tâm,
Thuận trời đất thong dong tự tại.
Kìa vũ trụ tinh vân ngàn giải,
Nọ trần hòan sinh họat ức lòai.
Vay hóa công: chữ phúc  lộc tài,
Trả nhân thế: câu nhân nghĩa trí.
Thuyền vĩnh cửu trương buồm hoan hỷ.
Xe thiên thu chuyển bánh hồi quy.
Mệnh an vui bước ra đi!...
Bùi Nghiệp.
 
 CHÍNH KỶ.

Câu khắc kỷ tu tâm dưỡng tánh,
Xét tật mình trau sửa nằm lòng.
Lưới công hầu vây bủa  uốn cong, 
Mồi danh lợi thắt vòng mời triệu.
 Lợi bất cẩu tham chung họa thiểu,
Sự năng thường nhẫn đắc thân an.
 Chữ khiêm nhu ghi dấu trong tâm,
Câu nhẫn nhịn tạc hình ngòai miệng.
Ngày bảy lượt thức lòng trau niệm,
Đêm ba lần cảnh trí ngô thân.
Nọ công khanh vấp bước phong vân,
Này áo mão tần ngần vướng bận.
Vòng danh lợi thế trần lận đận,
Bã vinh hoa bụi bặm lấm thân.
Ai ơi! Một kiếp hồng trần!...
Bùi Nghiệp.

Không có nhận xét nào: