Trang

11 tháng 9, 2012

XƯỚNG HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC (2)


XƯỚNG: (Hàn Mặc tử )
Cửa sổ đêm khuya .
Thuận :
Hoa cười nguyệt rọi cửa lồng gương
Lạ cảnh buồn thêm nợ vấn vương
Tha thướt liễu in hồ gợn sóng
Hững hờ mai thoảng gió đưa hương
Xa người nhớ cảnh tình lai láng
Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng
Qua lại yến ngàn dâu ủ lá
Hòa đàn sẵn có dế bên đường .

Nghịch :
Đường bên dế có sẵn đàn hòa
Lá ủ dâu ngàn yến lại qua
Bàng bẽ rượu thơ ngâm bạn vắng
Láng lai tình cảnh nhớ người xa
Hương đưa gió thoãng mai hờ hững
Sóng gợn hồ in liễu thướt tha
Vương vấn nợ thêm buồn cảnh lạ
Gương lồng cửa rọi nguyệt cài hoa.

HỌA: (Bùi Nghiệp)
Tìm quên
Thuận :
Hoa đèn lụi bấc rọi mờ gương
Tiếc nuối tình xa đã trót vương
Tha thẩn yến quên nào gợi sắc
Thẫn thờ oanh nhớ thoáng trao hương
Xa rồi nhạn khuất mờ in dấu
Vắng mãi uyên phai lãng bạc bàng
Qua mất dẫu rằng xưa ái luyến
Hòa giao đã nhịp sánh chung đường

Nghịch :
Đường chung sánh nhịp đã giao hòa
Luyến ái xưa rằng dẫu mất qua
Bàng bạc lãng phai uyên mãi vắng
Dấu in mờ khuất nhạn rồi xa
Hương trao thoáng nhớ oanh thờ thẫn
Sắc gợi nào quên yến thẩn tha
Vương trót đã xa tình nuối tiếc
Gương mờ rọi bấc lụi đèn hoa
Không có nhận xét nào: