Trang

28 tháng 9, 2012

GỞI HƯƠNG CHO GIÓ                 
 Thạch sùng chép miệng khô khan (!)
Canh khuya dằng dặc nhặt khoan nỗi lòng.
Nửa đời lận đận sắc không,
Phù hoa chìm nổi trần hồng lênh đênh.
Ngòai hiên lá úa buồn tênh,
Nửa mong ở lại nửa mong về nguồn.
Bình minh đến, lại hòang hôn,
Năm mươi năm lẻ bồn chồn bôn ba.
Bàn chân hằn vết phù sa,
Gối mòn chưa mỏi bóng tà đã nghiêng.
Bút thần run rẩy còn duyên,
Một trương thi pháp còn biêng biếc tình.
Ừ thôi cũng cuộc tử sinh,
Ngựa hồng tung vó về miền quê xưa.
Quẳng đao thương, vác cày bừa,
Mực mồng tơi tím dậu thưa sẵn chờ.
Thuyền trăng chất khẳm bài thơ,
Rượu tràn miệng cốc hò lơ đục khàn.
Nổi trôi cuồng xóay hỗn mang,
Chiều nghiêng nắng quái cờ tàn buồn tênh.
Chừ ! Bên vực thẳm chênh vênh,
Vẳng nghe gió hú thần linh gọi về.
Giác hồn tỉnh tỉnh mê mê,
Cười vang ngạo nghễ mình nghe tiếng mình.
Sống can trường! Thác anh minh!
Lời nguyền son sắt xưa in trong hồn.
Tiếc chi mấy gợn sóng cồn,
Mà nôn nao nhớ, mà bồn chồn mong.
Ừ thôi! Chữ sắc chữ không,
Bức tranh vân cẩu nào mong còn gì.
Hành trình nhân thế cứ đi,
Túi thơ, nậm rượu, cố tri nhắn lời.
CÒN TRỜI! CÒN ĐẤT! CÒN CHƠI!…

Bùi- Nghiệp.                         

Không có nhận xét nào: