Trang

28 tháng 9, 2012

KINH ĐỢI
(Giỗ 1 năm bố con Phạm Tâm)

  Hương trầm bay quyện ngọn gió đông,
Lạnh lắm người ơi chẳng ấm lòng.
Mùa đông năm ngoái, đông năm ngoái,
Người bỏ ta rồi một giấc không!

Người bỏ ta rồi một giấc không!
Chiếc lá chao xoay ngọn gió bồng.
Năm cùng tháng hết vai run rẩy,
Nguyệt tận trăng tà chong mắt trông.

Nguyệt tận trăng tà chong mắt trông.
Mờ trong nhân ảnh mắt đoanh tròng.
Lâm râm chuỗi hạt kinh sương ngọc,
Lưu ly từng giọt hóa dòng sông!

Lưu ly từng giọt hóa dòng sông!
Mầu nhiệm thuyền kinh tách cõi hồng.
Nghìn thu người nhớ ra bờ đợi…
Ước hẹn tương phùng thôi nhớ mong!
                        
 Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: