Trang

9 tháng 9, 2012

THÁNH EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG

(Độc vận)

Em-ma-nu-el,
Thánh Lê Văn Phụng.
Gương sáng giáo dân!
Can tràng anh dũng!

Sách ghi:
Họ đạo Đầu Nước, năm bính thìn trời gieo hạt lúa thơm (*). 
Vùng Cù-lao-Ven, niên kỷ ngọ đất ấp ôm nhân chứng (**).
Hiền lành chơn chất bậc giáo dân,
Cần mẫn thiện lương đời gia trưởng.

Lập gia thất hiền thê chăm chỉ, một gốc nho trĩu qủa nhiệm màu.
Gánh gia đình con cái hiền ngoan, chín nhánh lộc sum suê thiên dụng.
Không đoái hoài bổng lộc hư danh,
Chẳng tiếc nuối chức quyền cao vọng.

Gương ngoài đời bác ái công bằng,
Việc trong đạo dựng xây trang trọng.
Giảng dự tòng giáo lý khai tâm,
Dậy con trẻ tín điều hằng sống.

Tiếng đờn kìm trầm trầm bổng bổng, cùng vầng trăng khi khuyết khi tròn!
Giọng hò lý nhặt nhặt khoan khoan, theo con nước lúc ròng lúc đứng.
Âm thầm giấu cất thừa sai,
Lặng lẽ chở che đạo trưởng…

Ngờ đâu:
Trời đảo phong ba!
Đất bằng nổi sóng!!

Cơn bách hại giáng đầu con đỏ, chiếu hôn quân truy sát đầu nguồn,
Ách diệt vong triệt hạ dân đen, lệnh bạo chúa khu trừ tận ngọn.
Kẻ nội phản hai lòng rình rập, báo quan quyền vây hãm lập công.
Người trung kiên một buổi sa chân, lùa tín hữu lâm vòng nguy khốn.

Lửa bập bùng bóng đuốc múa lập lòe,
Thép sáng quắc ánh gươm khuơ lồng lộn.
Đêm Cù Lao mây đen cuồn cuộn, dư ba mươi giáo hữu gông cùm.
Ngày Đầu Nước sóng đỏ cồn cào, một linh mục sa vòng  lao khổn.

Quan chấp hình đầu tỉnh khảo tra,
Người chủ chốt đích danh “Trùm Phụng”.
Lấy chức trọng quyền cao phủ dụ, tấc lòng thành tuyên thệ đức tin.
Đưa bạc vàng tước lộc quy hàng, dạ sắt đá thề nguyền kiên vững.

Thương ôi!
Nơi pháp trường, dòng An Giang nước đục sóng buồn,
Chốn hành quyết, đường Châu Đốc bụi mờ nắng bỏng.
Nhủ cháu con giữ tấm lòng son,
Hôn ảnh Chúa đợi giờ tử trọng.

Lệnh giảo thét vang!
Chão thừng thắt họng!!
Xác phàm trần hơi thở lụn tàn,
Hồn tử sĩ khí hùng sừng sững.

Năm mươi năm, mộ chân phước bến nước  trăng tô,
Đầu thiên kỷ, đài thánh nhân bên vàm gió lộng.
Đất trời mai một phôi phai!
Chân lý ngàn đời bền vững!!

Cất tiếng ngợi khen,
Cao lời chúc tụng.
Em-ma-nu-el!
Thánh Lê Văn Phụng.
Bùi Nghiệp

(*) và (**) Thánh nhân sinh năm 1796, tử vì đạo năm 1859.

Không có nhận xét nào: