Trang

28 tháng 9, 2012

HÀNG RÀO BÌNH YÊN.
Có hàng rào bình yên trong bão tố,
Nhiều bàn tay đan năm ngón chen nhau.
Những ban tay khăng khít thuở ban đầu,
Đan kết lại, khối tình son kim thạch.

Mình đã sống quá nửa đời tai ách,
Mình đã đi bóng xế đổ nghiêng đường,
Mình đã mơ từng giấc mộng hoàng lương,
Bừng mắt dậy, mở chong nhìn trao tráo.

Kìa mây ảo vẽ vời tranh vân cẩu,
Kìa bóng câu qua khe cửa băng vèo.
Kìa công hầu khanh tướng chẳng mang theo,
Ta biết thế! nên cười vang ngạo nghễ.

Ta biết thế! Nên bình yên đấy nhé.
Dặn thê nhi, thôi ngộ biến tùng quyền,
Bởi tồn vong sinh tử mệnh do thiên.
Tri thiên mệnh tắc bình yên lạc đạo.

Ta đâu sợ, đắm mình trong giông bão.
Thương nhân sinh chưa tắm gội thưong đau,
Thương nhân sinh sầu mặt ủ mày chau.
Công tích lũy nay dã tràng xe cát.

Nào đứng dậy! Bàn tay đây nắm chắc.
Lại lên đường, ta há sợ phong sương.
Ải nhân gian ta vượt quá nửa chừng,
Ta nào ngại hề! Lưng còng gối mỏi.

Ta nào ngại hề! Tình trao nóng hổi!
Chẳng câu thề, tình theo mãi bên nhau.
Những bàn tay khăng khít buổi ban đầu,
Đan kết lại, cho bình yên hơi thở!

Bão tố ơi! đừng hòng phá vỡ.
Khoảng bình yên có sẵn ở trong ta…
Bùi Nghiệp.
Không có nhận xét nào: