Trang

11 tháng 9, 2012

XƯỚNG HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC (3)


XƯỚNG: THINH KHÔNG
NHỚ HÀN THI SĨ
  (THUẬN)
Ngây dại thực mơ mộng hớp trăng
Phiếm thơ ngông nhạo bán rao Hằng
 Này vần  nấc nghẹn tâm trao gửi
Ấy tứ run vâng  dạ  nguyện hành
Mây vẩn  bến  chờ người  dỗi phận
Nguyệt vàng  sông đợi khách sang ngang
Đầy  trăng bến ngóng ai về kịp
Say ánh  bạc, thơ giận dỗi trăng

        (NGHỊCH)           
Trăng dỗi giận thơ ,bạc ánh say
Kịp về ai ngóng bến  trăng   đầy
Ngang sang khách đợi  sông vàng nguyệt
Phận dỗi người chờ bến vẩn mây
Hành nguyện dạ vâng run tứ ấy
Gửi trao tâm nghẹn nấc vần này
Hằng rao bán nhạo ngông thơ phiếm
Trăng hớp mộng mơ thực dại ngây
          THINH KHÔNG
          24-08-2012

HỌA: Bùi Nghiệp
TRĂNG THƠ
(THUẬN)
Ngây ngất vịnh thơ nhả sợi trăng,
Vọng vang ngân tiếng vút đêm hằng.
Này rung phím xế- hồ  lưu luyến,
Đấy tiếng đàn xang- cống độc hành.
Mây chuyển ghẹo vần xoay bến dọc,
Nước vờn trêu  mải thuận đò ngang.
Đầy vơi chén rượu đong hòa xướng,
Say tỉnh giọng thơ khách hỏi trăng?

(NGHỊCH) 
Trăng hỏi khách thơ giọng tỉnh say?
Xướng hòa đong rượu chén vơi đầy.
Ngang đò thuận mải trêu vờn nước,
Dọc bến xoay vần ghẹo chuyển mây.
Hành độc cống – xang đàn tiếng đấy,
Luyến lưu xang – xế phím rung này.
Hằng đêm vút tiếng ngân vang  vọng,
Trăng sợi nhả thơ vịnh ngất ngây. 
Bùi Nghiệp      

Không có nhận xét nào: