Trang

28 tháng 9, 2012

SAY TRĂNG
Mươi vần thơ sầu rụng trên đầu,
Hào quang đổ vạn tinh cầu lấp loáng.
Sóng ngân vỗ, chạm thành ly chếnh choáng!
Ta lênh đênh chệnh choạng giữa mờ trăng.

Ta lao đao run rẩy lạnh như băng,
Giờ hấp hối một sinh linh khờ khạo.
Ta còn nhớ một thanh xuân khí hạo,
Gởi mảnh tình vào dung mạo thanh mai.

Đêm đợi trăng, đợi nhân ảnh liêu trai,
Dòng tâm bút dày vò trang giấy ố...
Rượu mấy ngụm ta nuốt  sầu vạn cổ!
Thơ mấy vần ta thố lộ trăng xanh.

Rượu em ơi! Ơi tri kỷ song hành,
Đi đi nhé! Nhé cùng đường lướt khướt.
Đàn một khúc gởi bờ cầu Ô Thước.
Sụt sùi chi gầy guộc khóc mưa Ngâu.

Hồ xự xang ta nắn mấy cung sầu!
Trầm khàn vọng giữa đêm thâu dằng dặc,
Quên quên nhé! Kẻ cuồng si ngơ ngác…

Bùi NghiệpKhông có nhận xét nào: