Trang

1 tháng 3, 2013

HIỆN TƯỢNG NGÀY CÙNGPHẦN V: BÀI GIẢNG THỜI CÁNH CHUNG
XƯỚNG 5: HIỆN TƯỢNG NGÀY CÙNG  (Mt 24, 29-31) Tắt lịm vầng dương hóa tối tăm

Trăng đồng số phận cũng đen thâm
Tinh anh sao sáng đều sa rụng
Quyền lực trời xa thảy lụi tàn
Nhân loại hèn run giờ phán quyết
Con Người vinh ngự phút quang lâm
Khắp nơi cùng tận đều quy tụ
Tuyển chọn muôn người giữ chính tâm.        
Thinh Không

HỌA 5: HÌNH ẢNH CUỐI CÙNG

Hình ảnh mặt trời biến mất tăm
Đêm dài vô tận phủ màn thâm
Cung đình rối loạn mau suy sụp
Cao ốc nhào rơi thoắt đổ tàn
Chi tộc ẩn thân quỳ bỡ ngỡ
CON NGƯỜI xuất hiện ngự uy lâm
Kìa loa thiên sứ vang thôi thúc
Tập hợp dòng người  kẻ thức tâm.
Bóng Tà Dương

 HỌA 5: CHÚA TÁI HIỆN

Mặt trời mất dạng tối tăm tăm
Vũ trụ muôn mầu bỗng tím thâm
Tinh tú rụng rơi đều tắt lịm
Đất trời rung chuyển sẽ suy tàn
Phận hèn nhân loại khi tuyên án        
Quyền lực Con Người lúc giáng lâm
Thánh sủng gia ơn ai Chúa chọn   
Rõ ràng đức ái ngập lương tâm.   
Khuất Dũng

HỌA 5 : DẤU HIỆU XUẤT HIỆN

Mặt trời hiện hữu bỗng vô tăm
Tắt hết sáng lòa chỉ tối thâm
Mưa trút  mây vần gào thét ập
Sấm đùng chớp giật nổ tiêu tàn
Muôn dân thúc thủ ngồi run rẩy
Một đấng uy quyền ngự giáng lâm
Dồn dập kèn loa thiên sứ gọi
Đến ngày xét xử thật công  tâm.
Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: