Trang

7 tháng 3, 2013

8/3 THƠ TẶNG NỮ TU THIỆN NGUYỆNMắt trông duy nhất một con đường
Mến tặng Sơ hiền đóa hướng dương
Lúc nụ âm thầm nuôi lý tưởng
Khi hoa rực rỡ trải tình thương
Mặt trời âu yếm trao thiên chức
Trái đất nồng nàn đón thiện lương
Cho hết đâu cần ai đáp trả
Ơi em phụ nữ quả phi thường
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: