Trang

12 tháng 3, 2013

TÂM SỰ VỚI CỐT TRO

Một năm nhớ bằng hữu: Thi sĩ Hoàng Quang

(Xin đừng ghi phản hồi & cảm nhận)

Một nhúm cốt trần gian
Bình yên trong hũ nhỏ
Trơ mấy cuộng tăm nhang
Hồn trôi vương theo gió

Mười hai tháng ba - một năm rồi đó
Mày tếch đi xa - qua sáu hai năm
Bỏ cả đời công huyễn ảo phù vân
Xây thành quách một lâu đài trên cát

Học chí chết, há mồm cho khỏi ngạt
Được gì không? Hay thua đứa cu ly!
Phúc với phần ông rị mọ trí - tri
Chừ nhòa hết có còn chi mà hóng

Tao biết chứ: một đời mày khản giọng
Inh ỏi gào thân cóc bụi tre ngâm
Hay đỗ quyên mõ tụng tiếc tàn xuân
Rồi chết ngắc ai đoái hoài vọng tưởng

Tao biết chứ: một đời mày định hướng
Vạch thẳng thừng quên vẽ nét lăng quăng
Nên lưỡi trơ mà rụng mẹ hàm răng
Là hậu quả cái cứng mềm tiến thoái.

Tao biết chứ: chặng cuối cùng ái ngại
Khổ vợ con cứt đái hứng bô hầu
Bởi câu thề chung thủy ở trong đầu
Nên đeo nợ số phần đen mõm chó

Tao mới biết: mày thăng là thoát nợ
Chút ân tình cuốn xéo biến phăng đi
Dẹp đầu tang tóc rối điệu ai bi
Màn đã hạ đào nương thôi thong thả

Nay lũ tớ chẩu mồm oang oác quạ
Nốc dăm ly ngơ ngác giỗ đầy năm
Nhớ về mày thằng chết tiệt hâm hâm
Vở thế thái kéo màn tuồng đã vãn…
Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: