Trang

8 tháng 3, 2013

8/3 - KÍNH TAM ANH ĐẤT VIỆT

8/3 - KÍNH TAM ANH ĐẤT VIỆT
Rạng tiết nghìn thu gái Việt Nam
Tô bồi non nước thắm giang san
Thay hoa thắp nén hương tâm tưởng
Phụ nữ anh thư rạng sử vàng

Âu Cơ trên núi đẻ trăm rồng
Nguồn gốc đầu tiên giống Lạc Hồng
Mẹ biển – cha non truyền vạn kiếp
Sơn hà cẩm tú một trời Đông

Giặc Hán kinh hoàng giáo Nhị Trưng
Mê Linh song kiệt khởi kiêu hùng
Hát giang tuẫn tiết lưu thiên cổ
Ngưỡng mộ uy danh đáng kính sùng

Giặc Ngô hoảng hốt Triệu Trinh nương
Đạp sóng trừ kình dẫu nát xương
Thanh Hóa – Núi Tùng ghi chiến sử
Ngàn đời con cháu nguyện noi gương

Tam anh Đất Việt giống Tiên Rồng
Dẫn lối Nhà Nam lập núi sông
Phụ nữ ngàn sau mong tiếp bước
Dâng trầm hương kính bậc tiền phong.
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: