Trang

13 tháng 3, 2013

GIA NHÂN TRUNG NGHĨAPHẦN VI: BÀI GIẢNG DỤ NGÔN
XƯỚNG 14:  GIA NHÂN TRUNG NGHĨA (Mt 24, 45-51)

Ngày kia người chủ trẩy phương xa
Căn dặn bao lần đám quản gia
Phúc lắm cho người luôn tín nghĩa
Họa thay đến kẻ chỉ lơ là
Vào khi chẳng biết ngài kêu cửa
Đến lúc không hay quản gọi nhà
Phần số hai đường nay ắt biết
Công minh thưởng phạt rõ ràng a!
Bùi Nghiệp

HỌA 14: HÃY TỈNH THỨC

Lắm lúc tưởng như chết rất xa 
Lo ăn,lo uống sức tăng gia
Lợi danh ,chiều xác chăm chi mãi
Phúc đức ,tu tâm chểnh mảng là
Ai biết giờ ta về cát bụi
Canh nao kẻ trộm khoét tường nhà
Dụ ngôn cảnh báo con canh thức
Chờ Chúa kêu hằng mau tiếng: A!
Thinh Không

Không có nhận xét nào: