Trang

1 tháng 3, 2013

THÍ DỤ LOÀI VẢPHẦN V: BÀI GIẢNG THỜI CÁNH CHUNG
XƯỚNG 6: THÍ DỤ LOÀI VẢ (Mt 24, 32-36)

Cứ trông cành vả hóa mềm thân,
Lá trổ: hè đương đến rất gần  
Nhìn dấu cây thay tường  khắc điểm
Xem điều sự biến biết chung tàn
Đất trời qua mất không tì tích
Lời Chúa trường tồn mãi tháng năm
Ngày đó khi nào không kẻ biết
Chúa Cha thiêng nhiệm định ngày làm.
Thinh Không

 HỌA 6: NHÌN XEM LOÀI VẢ

Nhìn  xem loài vả khắp toàn thân
Lộc nảy chồi bung hạ đã gần
Ngắm ngọn rõ ngành khi trổ nở
Nhìn cây biết rễ lúc suy tàn
Sinh thời phỏng đoán còn bao tháng
Tuổi thọ dè chừng được mấy năm
Thần thánh, con Trời đâu thể biết
Chúa Cha độc nhất rõ khi làm.
Bóng Tà Dương

 HỌA 6: TRÔNG CÂY RÕ TIẾT

Cây vả dụ ngôn gẫm bản thân,
Rất mong hè tới sẽ đang gần  
Nhìn xem xuân tới bao tươi tốt
Đoán biết hè sang chẳng úa tàn
Trời đất thoáng mau còn giới hạn
Lời Thầy tồn tại  mãi muôn năm
Ngày giờ tận thế mình Cha biết
Vâng phục quyền trên quyết chí làm.
Khuất Dũng

HỌA 6: QUAN SÁT

Người ví là cây lúc đổ thân
Tử vong ập xuống sát ngay gần
Trông người đoán dược khi già chết
Ngắm cảnh suy ra lúc lụi tàn
Mọi thứ qua đi gom mấy nả
Chút gì tồn tại tích bao năm?
Mắt nhìn quan sát  cho tường tận
Ắt rõ ràng ra việc Chúa làm.
Bùi Nghiệp

Không có nhận xét nào: