Trang

6 tháng 3, 2013

THÁNG BA NGÀY TÁMTHÁNG BA NGÀY TÁM
 Kính tặng mẹ hiền đóa khiết thăng

Trầm hương xông tỏa ngát thiên đàng

Một trăm lẻ một bông hoa nở (*)

Từ chốn trần sa gởi cõi hằng
 Tặng vợ ân tình cánh thụy liên

Một đời chăm chỉ rất bình yên

Âm thầm chấp nhận vươn theo sóng

Lặng lẽ ta mình cứ thản nhiên
 Chùm hồng tỷ muội tặng nàng thơ

Ngoan nhé cô em chốn mịt mờ

Ừ cứ đơm hoa đừng trổ trái

Nồng nàn thoảng nhẹ ướp hương mơ

 Mến trao thế giới tỷ muôn người

Phụ nữ cư dân ngụ khắp nơi

Ngày tám tháng ba rừng thắm sắc

Ngàn hoa hạnh phúc ngập hương đời
                         Bongtaduong
(*) Mẹ sinh trần thế 1912

Không có nhận xét nào: