Trang

15 tháng 3, 2013

NẮM MENPHẦN VI: BÀI GIẢNG DỤ NGÔN
XƯỚNG 18: NẮM MEN  (Mt 13, 33) 

Có người phụ nữ  bột nhào lên
Ba đấu cần cho một nắm men
Đem trộn tay đều, trùm  ủ kín
Rồi chờ bánh nướng, nở thơm mềm
Hạt mì dần ngấu đều quanh thúng
Nước Chúa nhanh lan rộng mọi miền
Mỗi kẻ chúng ta từng tín hữu
Tinh thần truyền giáo sống ngày đêm .     
Thinh Không


HỌA 18: TỎA LAN


 Châm dầu thắp sáng bấc khêu lên
Như bột hòa vào một ít men
Ngấm ngáp khô khan thành mịn dẻo
Quyện nhuần chai cứng hóa ngon mềm
Bờ môi tán tụng Trời muôn cõi
Tấc lưỡi ca vang Chúa khắp miền
Hãy nhớ nghiêng tai nghe tín lý
Thắp đèn chong mắt gẫm hằng đêm.
Bùi Nghiệp
 

Không có nhận xét nào: