Trang

3 tháng 3, 2013

PHÁN XÉT CHUNGPHẦN V: BÀI GIẢNG THỜI CÁNH CHUNG
XƯỚNG 9: PHÁN XÉT CHUNG (MT..25, 31-46) 

Chúa tái quang lâm buổi tận cùng 
Dữ lành tách bạch đục hay trong 
Tội tù viếng hỏi,bao nhân ái 
Đói khổ cho ăn thật hết lòng 
Khinh bỉ nghèo nàn phường ác độc 
Đuổi xua đói khát đứa cuồng ngông 
Ác gian Địa Ngục đời tăm tối 
Hiền đức Thiên Đàng lãnh thưởng công. 
Dzuy sơn Tuyền

 HỌA 9: THỜI QUANG LÂM

 Quang Lâm Chúa đến buổi sau cùng 
Hạnh phúc hồn ai  thật sáng trong 
Nâng đỡ ủi an người khốn kiếp
Vỗ về  xoa dịu kẻ  thương lòng 
Bỏ tù giam dữ, tên  gian  ác
Đày đọa xua trừ, đứa thiệt ngông 
Hỏa Ngục đớn đau dành kẻ dữ
Muôn đời hiền đức hưởng phần công. 
Khuất Dũng

Không có nhận xét nào: