Trang

6 tháng 3, 2013

ĐỒNG XUPHẦN VI: BÀI GIẢNG DỤ NGÔN
XƯỚNG 5: ĐỒNG XU  (Lc 15, 8-10)

Hầu bao rơi mất một xu tiền
Thiếu phụ bồn chồn dạ chẳng yên
Cầm chổi quơ tìm ngong ngách dưới
Đốt đèn soi rọi kẽ khe trên
Thấy rồi là đến khoe hàng xóm
Tìm được bèn sang kháo láng giềng
Thần thánh xưa nay lòng cũng vậy!
Linh hồn sai lạc chẳng khi quên.
Bùi Nghiệp

HỌA 5: XU LẠC

Ai ai lỡ mất  một đồng  tiền 
Buồn dạ lo tìm chẳng thể yên
Túi nọ lục xem sang túi dưới
Phòng này moi quét  đến phòng  trên
Lần ra hớn hở  khoe bè bạn  
Thấy lại mừng vui kháo xóm giềng
Cha ở trên trời luôn thắc thỏm
Tìm con lưu lạc chớ hề quên!
Thinh Không

 HỌA 5 : NƯỚC CHÚA KIẾM TÌM

 Khúc ruột ví như với đống tiền 
Ưu sầu khi mất chẳng hề yên
Kiên trì thắp nến soi bên dưới
Cần mẫn lên đèn rọi lối trên
Áp dụng Phúc âm yêu lối xóm
Thi hành giới luật mến thôn giềng
Đạo này Chúa dạy an vui lắm!
Nước Chúa mau tìm nhớ chẳng quên.
Khuất Dũng

Không có nhận xét nào: