Trang

7 tháng 3, 2013

8/3 TẶNG NÀNG THƠ

Hồng vàng thân ái tặng nàng thơ
Lững thững thuyền trăng  cập bến bờ
Chắt lọc văn phong chồng vựa mộng
Đong lường thi tứ xếp kho mơ
Tinh hoa trau chuốt rung bàn phím
Ngôn ngữ trui rèn nhả áng tơ
Bằng hữu tri âm trao đóa thắm
Phải đâu trai gái chuyện chung đò
Bongtaduong

Không có nhận xét nào: